Tlo-T-Banys-1-2

Globalny układ sił

Znając globalny układ sił, jesteśmy w stanie ocenić, kto faktycznie dysponuje największym potencjałem do tego, aby wywierać realny wpływ na politykę międzynarodową. Metoda analityczna została opracowana przez polskiego naukowca doc. J. Kosseckiego już w1980 roku1. Opiera się ona na wzorcu porównującym energię swobodną (czyli taką, którą jedno państwo możne użyć do wpływania na każde inne). Doskonałym miernikiem poziomu tej energii okazał się poziom produkcji żelaza, a następnie stali. Zgodność (korelacja) pomiędzy obliczeniami teoretycznymi prowadzonymi tą metodą a faktycznymi wydarzeniami historycznymi ostatnich 250 lat jest największa pośród wszystkich znanych naukowych sposobów oceny potęgi państw i wynosi około 99%. Trzy najważniejsze kryteria badania sytuacji międzynarodowej tą metodą mówią o tym, że:


1. Konflikty najczęściej wybuchają w punktach zapalnych podwójnej przewagi jednego państwa (lub grupy państw) nad drugim, jak przykładowo miało to miejsce w 2014 roku, gdy Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (w skrócie SZAP) traciły dwukrotną przewagę nad Rosją. Instytut Cybernetycznych Analiz Strategicznych (ICAS) od 2017 roku zajmuje się analizami opartymi na metodach cybernetycznych. Cybernetyka nie tylko ułatwia zrozumienie tego: kto, na kogo, w jakim celu oraz jakimi metodami oddziałuje. Pozwala także m.in. ocenić potencjał państw w globalnym układzie sił.


2. Gdy dane państwo (lub ich grupa) zdobędzie dwukrotną przewagę nad oponentem jest sobie go w stanie podporządkować. Tak przykładowo było w 1941 roku kiedy przystąpienie do II wojny światowej SZAP przeważyło szalę zwycięstwa na stronę aliantów.


3. Gdy w układzie dwóch państw (lub grup państw), żadne nie posiada dwukrotnej przewagi, zwycięsko wychodzi z takiej sytuacji ten kraj, którego potencjał szybciej rośnie. Taką sytuację obserwujemy obecnie, kiedy to potencjał Chińskiej Republiki Ludowej stale wzrasta, a SZAP i Unii Europejskiej systematycznie maleje.


Dociekliwym polecam szczegółowy opis metody, który w formie nagrania/wykładu można znaleźć na platformie youtube.pl2 , a szczegółowe obliczenia na stronie internetowej www.instytuticas.https:// www.youtube.com/watch?v=zTuy1zu5kQAwordpress.com. Dodatkowo, poniżej zamieszczam wyniki obliczeń potencjału, jakim dysponowały najsilniejsze systemy globalne oraz Polska wczerwcu 2020 roku.

Tomasz Banyś

Instytut Cybernetycznych Analiz Strategicznych

www.instytuticas.wordpress.com

1 J. Kossecki, Wzajemne oddziaływania sterownicze państw jako układów samodzielnych, Kielce 1980

2 Tomasz Banyś, nagranie pt. MAS 06. Analiza procesów sterowania międzynarodowego – https:// www.youtube.com/watch?v=zTuy1zu5kQA (dostęp: 20.07.2020).


Dziękujemy za zainteresowanie naszym czasopismem. Liczymy na wsparcie informacyjne: Państwa komentarze i polemikę z naszymi tekstami oraz nadsyłanie własnych artykułów. Można również wpierać nas materialnie.

Dane do przelewów:

Instytut Badawczy Pro Vita BonaBGŻ BNP PARIBAS, Warszawa

Nr konta: 79160014621841495000000001 

Dane do przelewów zagranicznych:

PL79160014621841495000000001

SWIFT: PPABPLPK

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *