Od redakcji NMN

Wstęp do numeru 2-3

Drodzy Czytelnicy,

temat tego numeru „Nowoczesnej Myśli Narodowej” ustaliliśmy kilka tygodni temu, kiedy to jeszcze mało kto wiedział o toczącym się postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie zgodności z Konstytucją tzw. aborcji eugenicznej. Nie mogliśmy wtedy przypuszczać, że oto nasz periodyk weźmie na warsztat zagadnienie, które stanie się pretekstem prawdziwej infowojennej zawieruchy. Co więcej, w międzyczasie przez Polskę przetoczyła się dyskusja dotycząca kwestii tzw. ustawy futerkowej, rzekomo chroniącej zwierzęta. Jednym słowem: sprawa życia wzbudza olbrzymie kontrowersje, co potwierdza słuszność naszej decyzji dotyczącej wyboru tematu tegoż numeru.
Podjęcie kwestii ochrony życia w zaistniałej sytuacji infowojennej wymaga od nas dużej przytomności umysłu, byśmy nie dorzucali paliwa do toczącej się w Polsce walki ideologicznej, która bardzo mocno podzieliła nasz naród. Misją naszego pisma jest łączyć naród, a nie pogłębiać wykopane okopy… Chcemy więc zwrócić uwagę na to, że stosunek do kwestii życia nie jest sprawą religijną, jak to infowojenni podżegacze próbują wmówić Polakom. Chcemy wskazać na to, że sprawa ta dotyczy najgłębszej istoty procesów sterowania społecznego, które można zbadać i wyjaśnić w sposób naukowy. I jeśli w numerze pojawia się tekst dotyczący katolickiej bioetyki, to stoi za tym wcześniejsza decyzja o jego publikacji, podyktowana wolą przekazywania wiedzy na temat tego, co katolicyzm realnie w pewnych kwestiach głosi – nawet jeśli ktoś katolickiej etyki nie lubi, to powinien przynajmniej mieć podstawowe pojęcie o tym, czego nie lubi, żeby potrafił merytorycznie uzasadnić swoje stanowisko.
W numerze stawiamy zatem pytanie o to, jak wyjaśnić życie z cybernetycznego, a więc naukowego punktu widzenia. Analizujemy kwestie znaczenia demografii dla dobrobytu społecznego – nie chcemy bezkrytycznie wierzyć różnym współczesnym „autorytetom”, które próbują nam wmówić, że im mniej ludzi będzie się rodzić, tym będziemy bogatsi… Bierzemy na warsztat idee ekonomisty Thomasa Malthusa (1766–1834), wedle których ludzkość miała czekać nieuchronna katastrofa w związku z przeludnieniem i brakiem środków do życia. Wróciły one pod postacią „neomaltuzjanizmu” i do dzisiaj silnie oddziałują na światopogląd różnych modelarzy życia społecznego. Badamy też ideowe podstawy różnych poglądów na kwestie ochrony ludzkiego życia w fazie prenatalnej, ochrony zwierząt czy szerzej ekologii. Warto znać teoretyczne uzasadnienia własnych poglądów – tylko wtedy możemy bronić się przed różnymi formami manipulacji, w tym także prowokacji, z którymi ostatnio coraz częściej mamy do czynienia.
Ta ostatnia kwestia wiąże się choćby z ruchem BLM – Black Lives Matter (czarne życia mają znaczenie), który jest odpowiedzialny za wywołanie prawdziwych zamieszek w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (SZAP). Ruch ten ma na celu zwrócenie uwagi świata na problem nierównego traktowania osób czarnoskórych w Stanach. W tym kontekście warto pamiętać, że jedną z praktyk rasistowskich było przymusowe sterylizowanie osób czarnoskórych, co praktykowano w SZAP. W naszych czasach sterylizację często propaguje się jako najskuteczniejszą antykoncepcję, co powinno nam dawać wiele do myślenia…
Kwestia życia obejmuje także procesy, dzięki którym organizmy zachowują zdolność do wzrastania i reprodukcji. Poruszyliśmy zatem również temat rolnictwa. Jak to się dzieje, że ludzie posiadający do dyspozycji zasoby, o których przed rewolucją industrialną można było tylko śnić, są de facto chronicznie niedożywieni ze względu na niewłaściwą dietę i spadającą na łeb i szyję jakość żywności? Niepohamowana chęć zysku przemienia rolnictwo i przetwórstwo w dochodowy interes, kosztem naszego zdrowia, a często i życia. Przy galopującej inflacji, widocznej zwłaszcza na półkach z artykułami spożywczymi, niewielu jest stać na żywność zdrowszą, tzw. „ekologiczną”. Kwestia żywności ściśle wiąże się także z tzw. aborcją eugeniczną – niezdrowa żywność zwiększa możliwość pojawiania się wad rozwojowych płodów ludzkich.
Pamiętacie Państwo kultowy film z Louisem de Funèsem Skrzydełko czy nóżka (1976)? Wydaje się być on niestety proroczy, co ściśle łączy się z tematem naszego numeru „Nowoczesnej Myśli Narodowej”. I chodzi tu nie tylko o poruszoną powyżej kwestię zdrowego odżywiania, lecz także całościowej kultury dobrego życia (bona vita). Dbajmy więc o nasze – i nie nasze – życie, ale róbmy to w sposób autonomiczny, nie ulegając przy tym różnym modom, których kreatorom na pewno nie chodzi o nas, lecz tylko o zysk i władzę.
Niech Myśl nas w tym prowadzi!


Redakcja

Tagi: Brak tagów

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *