sursum corda (Cristus statue)

Życzenia Wielkanocne

“I rzekł do nich: «Czy brak wam było czego, kiedy was posyłałem bez trzosa, bez torby i bez sandałów?» Oni odpowiedzieli: «Niczego». «Lecz teraz – mówił dalej – kto ma trzos, niech go weźmie; tak samo torbę; a kto nie ma, niech sprzeda swój płaszcz i niechaj kupi miecz! Albowiem powiadam wam: to, co jest napisane, musi się spełnić na Mnie: Zaliczony został do złoczyńców. To bowiem, co się do Mnie odnosi, dobiega kresu». Oni rzekli: «Panie, tu są dwa miecze». Odpowiedział im: «Wystarczy».“ Łk 22, 35-38

Z Okazji Świąt Wielkanocnych życzymy naszym Czytelnikom, aby nie przejmowali się przylepianym im etykietkami złoczyńców. Podejmijmy misję Chrystusa: zaopatrzmy się (WRESZCIE!!!) w dwa miecze: Wiedzy i Mądrości i nimi prowadźmy walkę o lepszą przyszłość dla przyszłych pokoleń.

Sursum corda!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *