Tomasz Banyś i Marcin Hagmajer Komentarze 8 dnia na YouTube

Komentarze 8 dnia

Miło jest nam zaprosić Państwa do oglądania nowego cyklu publicystycznego pt. „KOMENTARZE 8 DNIA”, który prowadzą dwaj nasi redakcyjni koledzy: Marcin Hagmajer i Tomasz Banyś. Cykl ten, to odpowiedź na zmiany zachodzące na arenie międzynarodowej oraz na zwiększający się chaos informacyjny wokół nas. Obaj redaktorzy w regularnych, cotygodniowych rozmowach będą komentować wydarzenia międzynarodowe oraz łączyć pozornie nieistotne doniesienia prasowe w jedną całość. W swoich nagraniach opierają się na analizach strategicznych prowadzonych przez Instytut Cybernetycznych Analiz Strategicznych (ICAS). Ich zadaniem będzie syntetyczne przedstawienie wniosków płynących z tych wydarzeń, prognoz krótko- i długoterminowych oraz przedstawianie szans i zagrożeń dla sprawy Polskiej, jakie te wydarzenia niosą ze sobą.

Już w pierwszym odcinku, autorzy wskazują, że ze względu na swoje położenie geograficzne, o naszą ojczyznę walczą trzy inicjatywy:

– niemiecka Mitteleuropa, pod jurysdykcją Berlina, z Polską jako państwem satelickim,

– waszyngtońsko-izraelskie Międzymorze, ze swoją wielonarodowościową koncepcją Pol-Ukru lub Polin,

– chińska koncepcja infrastrukturalna Jednego Pasa i Jednej Drogi, która jako jedyna przyjmuje zasadę nieingerencji w sprawy wewnętrzne polskiego państwa narodowego (nie narzuca swoim partnerom własnej ideologii).

Zdaniem redaktorów trzeci wariant jest dla nas najbardziej korzystny, ponieważ pierwszy raz, od blisko 250 lat jako naród otrzymujemy szansę na odrodzenie się w świecie niezdominowanym przez anglosaskie potęgi – takie jak SZAP lub Anglia. Pozwala nam to z nadzieją patrzeć w przyszłość, w której wola Polek i Polaków do oparcia się na sojuszu infrastrukturalnym „Jednego Pasa i Jednej Drogi” może doprowadzić do rozwoju Polski i upodmiotowienia całego narodu polskiego.

https://www.youtube.com/watch?v=RKZ5ah_AbwA

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *