Chiny vs SZAP Tomasz Banyś

Cybernetyczna analiza konfliktów – Jankes musi ze sceny zejść

Największy wróg SZAP

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (SZAP) to mocarstwo wyrosłe kosztem dwóch wielkich XIX wiecznych imperiów – francuskiego i brytyjskiego. I oczywiście można filozofować o tym, że Anglosasi i Francuzi walczyli wspólnie w ramach Ententy i Sojuszu alianckiego z niemieckimi Państwami Centralnymi a następnie z niemiecką III Rzeszą, ale obiektywna prawda jest taka, że największym wrogiem Waszyngtonu w tamtym okresie był Londyn, i to właśnie rozczłonkowanie tego imperium było żywotnym interesem i celem uczestnictwa SZAP w pierwszej a następnie w drugiej wojnie światowej. Ta dawna angielska kolonia wykończyła swoich niegdysiejszych kolonizatorów głównie poprzez uzależnienie ekonomiczne na skutek gigantycznej pożyczki wojennej, którą Londyn spłacił wobec SZAP dopiero w 2006 roku1. Z cybernetycznego punktu widzenia taki scenariusz był do przewidzenia, ponieważ Wielka Brytania została prześcignięta przez SZAP na poziomie udziałów w sterowaniu międzynarodowym już w 1910 roku, a w 1929 roku Jankesi zdobyli dwukrotną przewagę nad systemem angielskim (patrz wykres 1 i tabela 1). Wtedy to też (a dokładniej w 1930 roku) Sekretarz Wojny SZAP zaaprobował tzw. War Plan Red2 zakładający uderzenie wojsk jankeskich na Kanadę, która była wówczas częścią Dominium brytyjskiego. Jednak dzięki rozpoczęciu II wojny światowej planów tych nie trzeba było realizować, bo kwestię dominacji nad Wielką Brytanią można było osiągnąć cudzymi rękami.

SZAP-Anglia
Wykres 1
Anglia-SZAP
Tabela 1

Jankeska differentia specifica – podpalanie globu

Przez nieco ponad sto lat (1910-2014) – kiedy to SZAP były najsilniejszym systemem świata (1910-2014) – a zwłaszcza po II wojnie światowej Jankesi byli odpowiedzialni za nieustanne podpalanie całego świata i utrzymywanie w nim permanentnego stanu niepokoju (współsprawstwo 248 konfliktów w 153 regionach świata3). SZAP wiodły prym, obalały rządy, dokonywały masowych ludobójstw, wszczynały konflikty etniczne na całym świecie i wpływały na całe obszary geograficzne globu. Wielkim sukcesem Waszyngtonu było zainstalowanie i kontrolowanie wysoko postawionych agentów wpływu w aparatach władzy, w wielu państwach i instytucjach, przykładowo:

  • W polskim PRL, syjonista, agent NATO i podpułkownik Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Józef Światło (pierwotnie nazywał się Izaak Fleischfarb) był odpowiedzialny za uruchomienie aparatu represji, aresztowań i mordów na Polakach oskarżanych o odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne4.
  • W ZSRR Michaił Gorbaczow (który z inspiracji SZAP propagował pierestrojkę) doprowadził do rozkładu politycznego i gospodarczego Związku Radzieckiego oraz do dotkliwego (trwającego dekadę) kryzysu rosyjskiej państwowości.

Wpływy te nie ominęły też Watykanu, gdzie bardzo częstym gościem na tamtejszych salonach był jeden z wysoko postawionych szefów CIA5, co wydatnie przyczyniło się do wszczęcia niepokojów społecznych w Polsce w latach 80. XX wieku.

Na listę trupów pozostałych po przemarszu jankeskiej „swobody” przez świat można by wpisać jeszcze wiele nazwisk, z Muammarem Kaddafim czy Saddamem Husajnem na czele.

Chiny pną się w górę, bo Jankesi dali się im złapać na haczyk własnej chciwości

Lata 80. XX wieku to czas ożywionych kontaktów chińsko-jankeskich, zapoczątkowanych i rozwijanych przez przewodniczącego KPCh, Deng Xiaopinga. Współpraca ta przez długi czas opierała się na tak cenionej przez Chińczyków zasadzie win-win. Jankesi dostawali dostęp do chińskiej niewykwalifikowanej siły roboczej, aby obniżać ceny towarów importowanych do Stanów Zjednoczonych, zaś Chińczycy otrzymywali możliwość zapoznania się z dosyć nowymi osiągnięciami technologicznymi zachodnich firm.

Dopóki idea win-win przeważała, dopóty współpraca pomiędzy Pekinem a Waszyngtonem miała się dobrze. Jednak wraz ze zmianą na fotelu prezydenckim w 1989 roku, SZAP (swoim zwyczajem) postanowiły oszukać Chińczyków i postawiły na strategię gry o sumie zerowej (polega ona na tym, że jeśli jedna strona coś wygra, to druga musi coś stracić). 20 stycznia 1989 roku w Waszyngtonie na fotelu prezydenckim zasiadł George H.W. Bush (w latach 70. XX wieku był on szefem misji łącznikowej SZAP w ChRL, gdzie budował jankeskie wpływy, a następnie pełnił rolę dyrektorem CIA), a zaledwie 3 miesiące później w Pekinie rozpoczęły się protesty, które w koncepcji Waszyngtonu miały doprowadzić do przewrotu i całkowitego otwarcia ChRL na niekontrolowany napływ zachodniego kapitału. Konsekwencją byłoby niechybne przejęcie za bezcen majątku narodowego Chin, dzikie plądrowanie kraju i poddanie go neokolonizacji (tak jak miało to miejsce wcześniej w Ameryce Łacińskiej lub później w Europie Środkowo-Wschodniej). Punktem kulminacyjnym tamtej rewolty były protesty na placu Niebiańskiego Spokoju (plac Tian’anmen6), które na szczęście dzięki zdecydowanej postawie kierownictwa ChRL i KPCh udało się zneutralizować, nie dopuszczając do rozlania się obcej rewolty na cały kraj.

W ciągu kolejnej dekady elity ChRL prowadziły z Waszyngtonem grę wykorzystując prawidła chińskiej „sztuki zarządzania armią” (której autorstwo przypisywane jest często Sūn Zǐ), usypiając czujność jankeskich elit. Z jednej strony nadal pozwalano zachodnim firmom czerpać zyski z fabryk zlokalizowanych na terytorium Państwa Środka, a z drugiej gromadzono wiedzę techniczną w zakresie rozwiązań związanych z wojskowością oraz przemysłem cywilnym. Oczywiście w tym czasie trafiały się także mniej lub bardziej poważne kryzysy i zgrzyty we współpracy chińsko-jankeskiej, ale kluczowy moment, który pozwolił Chińczykom ograć jankesów, miał dopiero nadejść.

Makao i po makale

Oto trzy najważniejsze daty wskazywane w obliczeniach cybernetycznej metody oceny udziałów państw świata w sterowaniu międzynarodowym, które prezentujemy w tabeli 2.

Rok 2007 (dokładnie grudzień), kiedy to Stany Zjednoczone Ameryki Północnej utraciły dwukrotną przewagę nad Chińską Republiką Ludową. Umożliwiło to zrealizowanie pierwszego uderzenia wymierzonego w Wall Street, a mianowicie kryzysu finansowego zapoczątkowanego we wrześniu 2008 roku upadkiem jankeskiego banku Lehman Brothers. W tym momencie administracja SZAP zdała sobie sprawę, że Pekin zaczyna zagrażać Waszyngtonowi. Postanowiły więc wymusić na Moskwie uległość i zwerbować ją do wspólnej walki przeciw ChRL (był to tzw. Reset Obamy z lat 2009–2013). Jednak elity SZAP robiły to z pozycji buty i arogancji, co przyniosło dokładnie odwrotny skutek niż ten zamierzony przez jankesów.

Kolejną kluczową datą był rok 2014. Wtedy to ChRL wyprzedziła w sterowaniu międzynarodowym SZAP. Jest to jednocześnie rok, w którym SZAP utraciły dwukrotną przewagę sterowniczą nad Federacją Rosyjską. W tym momencie było już wiadomo, że tandem chińsko-rosyjski w ciągu dekady pokona niegdysiejszego hegemona, czyli Stany Zjednoczone. I to właśnie wtedy Biały Dom postanowił zagrać ostro wobec Rosji (jako słabszego sterowniczo systemu w tandemie). Postanowiono więc „odpalić” – finansowaną już od dłuższego czasu (wg. Victorii Nuland, SZAP zainwestowało w to przedsięwzięcie około 5 mld $7) – nazistowską kolorową rewoltę w Kijowie. Moskwa, dysponując dobrym rozpoznaniem wywiadowczym na terenie dawnej USRR, wyprzedziła działania Waszyngtonu i zajęła strategicznie ważny Półwysep Krymski, zanim mógłby on przejść pod kontrolę NATO. A Chiny? One systematycznie i coraz dynamiczniej zwiększały swój potencjał sterowniczy, który w połączeniu ze spadającym potencjałem SZAP zapewnił Pekinowi obiecujące perspektywy na przyszłość.

Ostatnią z dat, które zdecydują o przemodelowaniu świata, jaki znaliśmy od lat, jest przełom lat 2024/2025, kiedy to Chińska Republika Ludowa zdobędzie dwukrotną przewagę nad Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej. W wyniku tej zmiany zbuntowana wyspa Tajwan powróci do macierzy Chin kontynentalnych (dlatego z takim zainteresowaniem będziemy obserwować najbliższe wybory prezydenckie i parlamentarne na Tajwanie, które mają się odbyć już 13 stycznia 2024 roku), a dolar przestanie być światową walutą rozliczeniową (co najprawdopodobniej pociągnie za sobą poważny kryzys finansowy w państwach, które będą ślepo trwały przy dolarze i/lub euro).

SZAP-Chiny
Wykres 2

Tak więc zbliżający się nowy 2024 rok będzie obfitował w dynamiczne zmiany w systemie globalnego sterowania, ale będzie także pełen symboliki, ponieważ 10 lutego 2024 roku rozpocznie się w chińskim kalendarzu rok najbardziej cesarskiego spośród znaków zodiaku – rok smoka. Wszystko to, w połączeniu z przypadającą 1 października przyszłego roku 75 rocznicą proklamowania Chińskiej Republiki Ludowej, na pewno doda splendoru wydarzeniom, które czekają nas w nowym 2024 roku.

Chiny-SZAP
Tabela 2

Powiew wolności to obecnie dźwięk wieka przybijanego do trumny SZAP.

Tomasz Banyś
Instytut Cybernetycznych
Analiz Strategicznych
www.instytut-icas.pl

BRICS plus
Sterowanie międzynarodowe 2024

1 Źródło: https://www.nytimes.com/2006/12/28/business/worldbusiness/28iht-nazi.4042453.html.

2 Źródło: https://wiadomosci.wp.pl/war-plan-red-scenariusz-ataku-usa-na-kanade-6126040399255169a.

3 Źródło: https://english.news.cn/20220902/735703a45cfd458791179d4c0a80e727/c.html.

4 Źródło: https://pl.wikisource.org/wiki/Trzy_twarze_J%C3%B3zefa_%C5%9Awiat%C5%82y/Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_III.

5 Źródło: https://pl.aleteia.org/2017/06/09/jan-pawel-ii-do-zbigniewa-brzezinskiego-tys-spowodowalmoj-wybor-na-papieza/.

6 Pinyin: Tiān’ānmén.

7 Źródło: https://youtu.be/rPVs5VuI8XI?t=446.


Dziękujemy za zainteresowanie naszym czasopismem. Liczymy na wsparcie informacyjne: Państwa komentarze i polemikę z naszymi tekstami oraz nadsyłanie własnych artykułów. Można nas również wpierać materialnie.

Dane do przelewów:
Instytut Badawczy Pro Vita Bona
BGŻ BNP PARIBAS, Warszawa
Nr konta: 79160014621841495000000001

Dane do przelewów zagranicznych:
PL79160014621841495000000001
SWIFT: PPABPLPK

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *