Tlo-M-Belz-1-2

Ludzkie potrzeby

Artykuł profesora Mariana Mazura Społeczne znaczenie cybernetyki po raz pierwszy ukazał się w miesięczniku „Nowe Drogi“ – organie teoretyczno-politycznym KC PZPR i lekturze obowiązkowej działaczy partyjnych. PRL i kierująca nią partia przeminęły. Czy stary artykuł zainspiruje czytelników NMN?