NMN_2-3_nowy_numer

Kolejny numer czasopisma Nowoczesna Myśl Narodowa

W numerze stawiamy zatem pytanie o to, jak wyjaśnić życie z cybernetycznego, a więc naukowego punktu widzenia. Analizujemy kwestie znaczenia demografii dla dobrobytu społecznego – nie chcemy bezkrytycznie wierzyć różnym współczesnym „autorytetom”, które próbują nam wmówić, że im mniej ludzi będzie się rodzić, tym będziemy bogatsi… Bierzemy na warsztat idee ekonomisty Thomasa Malthusa (1766–1834), wedle których ludzkość miała czekać nieuchronna katastrofa w związku z przeludnieniem i brakiem środków do życia. Wróciły one pod postacią „neomaltuzjanizmu” i do dzisiaj silnie oddziałują na światopogląd różnych modelarzy życia społecznego. Badamy też ideowe podstawy różnych poglądów na kwestie ochrony ludzkiego życia w fazie prenatalnej, ochrony zwierząt czy szerzej ekologii. Warto znać teoretyczne uzasadnienia własnych poglądów – tylko wtedy możemy bronić się przed różnymi formami manipulacji, w tym także prowokacji, z którymi ostatnio coraz częściej mamy do czynienia.

NMN numer 1

Pierwszy numer Nowoczesnej Myśli Narodowej

Nasze czasopismo jest pomyślane jako zaproszenie do dyskusji i wymiany myśli.
Przyświeca nam przekonanie, że żaden śmiertelnik nie ma monopolu na prawdę. A dążenie
do niej jest możliwe tylko jako dia-logos, czyli wspólne szukanie lepszego argumentu.
Rozdmuchane ego czy postawy narcystyczne, funkcjonujące w paradygmacie
mono-logu, uniemożliwiają takie wspólne poszukiwanie prawdziwej wiedzy.