Adam Wielomski Nowoczesna Myśl Narodowa Przemysł 4.0

Nadchodzi „homo schwabus”

Klaus Schwab znakomicie pokazuje współistnienie – i wzajemną konieczność warunkującą to istnienie – dwóch fundamentalnych zjawisk polityczno-społecznych: państwa narodowego i klasy średniej. Nie ma państwa narodowego bez klasy średniej ani nie ma klasy średniej w zglobalizowanym świecie bez silnych państw narodowych.