Neokolonializm_AP_Egipt-Irak

Stosunki gospodarcze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z państwami arabskimi (Egiptem i Irakiem) od kryzysu sueskiego do początku lat 90.

Kraje arabskie traktowały państwa socjalistyczne (w tym Polskę) nie jako marionetki ZSRR, a jako suwerenne i niezależne państwa. Również państwa Bloku Wschodniego traktowały świat arabski na równych sobie prawach, z uwagi na brak kolonialnych zaszłości historycznych.