Andrzej Połosak i Włodzimierz Gąsiorek

Iluzja zmartwychwstania

Lata postępującej globalizacji i skupienia własności przemysłowej w wielkich, transnarodowych koncernach, praktycznie uniemożliwiają wznowienie produkcji prawdziwie polskich jednośladów. Pojawiające się jednak iskierki nadziei w postaci inicjatyw prawdziwych pasjonatów powodują, że idea motocykla Made in Poland trwa nadal.

Neokolonializm_AW

Neokolonializm i biopolityka nad Wisłą

Francuski postmodernista Michel Foucault wprowadził do dyskusji o polityce pojęcie „biopolityki”. To nic innego jak polityka mająca na celu ukształtowanie ludzkiej świadomości. Zwycięstwo biopolityczne polega na tym, że nie tylko zwyciężymy wroga, lecz sprawimy, że zaczyna marzyć, aby myśleć i oglądać świat z perspektywy zwycięzcy. Chce stać się taki, jak zwycięzca.

Manifest-6-7

Od Redakcji | NMN 29-34 „NEOKOLONIALIZM”

Od kilku dekad kolonializm jest powszechnie potępiany jako praktyka niezgodna z prawem narodów do samostanowienia, jak również z poszanowaniem godności ludzkiej. I słusznie, gdyż kolonializm sprowadzał wielkie rzesze ludności zamieszkujące regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i militarnie do przedmiotu eksploatacji, co stanowiło przejaw olbrzymiej niesprawiedliwości.