Manifest-6-7

Od Redakcji | NMN 29-34 „NEOKOLONIALIZM”

Od kilku dekad kolonializm jest powszechnie potępiany jako praktyka niezgodna z prawem narodów do samostanowienia, jak również z poszanowaniem godności ludzkiej. I słusznie, gdyż kolonializm sprowadzał wielkie rzesze ludności zamieszkujące regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i militarnie do przedmiotu eksploatacji, co stanowiło przejaw olbrzymiej niesprawiedliwości.

Andrzej Połosak BRICS

Orzeł Biały pod Krzyżem Południa

W lipcu 2022 roku w położonym w Brazylii stanie Rio Grande do Sul język polski zyskał status języka urzędowego. Przypomnijmy zatem pokrótce historię osadnictwa polskiego w Brazylii, a także dzieje tamtejszej Polonii. Jest to temat ważny, a jednocześnie mało znany.